As a rule reading fiction is as hard to me as trying to hit a target by hurling feathers at it. I need resistance to celebrate!

William James

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Lỡ Duyền Rồi
Sáng tác: Hồng Xương Long
Lời nhạc Trúc Mai: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
àng em bên kia ngăn cách chia đôi bờ nhớ mong
Qua mấy mùa đông chờ nhau nước lớn nước ròng.
 
Làng tôi bên đây, quạnh hiu dưới bóng trăng gầy
Ước mong một ngày đắp xây nhịp cầu nối bờ thương nhớ.
 
Mùa đông năm nay, ai đắp xây nhịp cầu bắt qua
Thương mối tình ta, chờ ngày cây trái đơm bông.
 
Lòng tôi ngân nga, nhiều đêm đứng ngóng xa mờ
Chỉ mong đôi bờ nối nhịp cầu duyên tôi đón em.
 
[ĐK:]
Ai xui làm chi, để gãy nhịp cầu duyên
Cho đôi tình ta xa cách nhau muôn trùng
Sông ơi buồn không, mà sao trắng tơ lòng
Mơ ước chi duyên hồng như nước trôi xuôi dòng
Chiều bơ vơ nhớ mong.
 
Biết trách hờn ai mãi trắng vòng tay
Trong khi người ta chê trách nhau sang hèn
Chim xa rừng xưa còn thương nhớ cội nguồn
Em sướng vui ngọc ngà em rẽ sang bến lạ Còn tôi bao xót xa.
 
Đêm nay ngoài kia ai uống rượu giao bôi
Đêm nay mình tôi không nói chi nên lời
Bao nhiêu người vui em duyên mới sang giàu
Tôi tiếc thương nghẹn ngào
Thôi đỗ gãy nhịp cầu
Mình tôi nghe đớn đau.