This nice and subtle happiness of reading, this joy not chilled by age, this polite and unpunished vice, this selfish, serene life-long intoxication.

Logan Pearsall Smith

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Khi Cuộc Tình Đã Chết
Ca sĩ: Ngọc Lan, Ý Lan
Lời nhạc Ngọc Lan: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hãy mang đi hồn tôi
Một hồn đầy bóng tối
Một hồn đầy gió nổi
Một hồn đầy hương phai.
 
Hãy mang đi hồn người
Chân đưa lời cáo biệt
Mưa nối liền vai người
Hiu hắt liền đời tôi.
 
Khi cuộc tình đã chết
Còn lời nào cho vui
Đời đã đành chia đôi.
 
Khi cuộc tình đã chết
Còn mắt nào cho nguôi
Đời đã đành chia đôi.
 
Hãy mang đi hồn tôi
Đầy tóc rối
Đầy môi người
Đầy tay siết
Đầy ngực thơm
Đầy bão rớt
Đầy điên mê.
 
Xin nhớ đêm nay
Xin nhớ đêm nay
Mưa đắp mềm vai người
Đắp mềm tình tôi.
 
Hãy mang đi hồn tôi
Một hồn đầy bóng tối
Một hồn đầy gió nổi
Một hồn đầy hương phai.
 
Hãy mang đi hồn người
Chân đưa lời cáo biệt
Mưa nối liền vai người
Hiu hắt liền đời tôi.
 
Khi cuộc tình đã chết
Còn lời nào cho vui
Đời đã đành chia đôi.
 
Khi cuộc tình đã chết
Còn mắt nào cho nguôi
Đời đã đành chia đôi