The wise man reads both books and life itself.

Lin Yutang

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hôn Môi Xa
Sáng tác: Trần Minh Phi
Lời nhạc Đan Trường: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
La la la lalá.., lá la-la-la lalà...
La la la lalá.., lála- la- la_...
 
Những mùa thu đến muộn
Những ngày yêu dấu cũ
Con đường năm xưa mưa rơi ngàn lá me buồn
Những loài hoa bé dại
Những tình yêu áo trắng
Mưa phố êm đềm bên hiên nhà bâng khuâng
 
Hôn môi xa hôn những nỗi nhớ ngút ngàn
Hôn môi xa yêu thương gởi gió bay về
Hôn môi xa hôn những nỗi nhớ ngút ngàn
Hôn môi xa yêu thương gởi gió bay về
 
Và ta ước... mơ rằng
Những yêu dấu như đóa hoa hồng
Mãi... không tàn
 
Những mùi hương đóa hồng
Với người yêu dấu hỡi
Bây giờ nơi nao thu sang nhìn phố thu vàng
Có loài chim rất lạ
Hát lời yêu dấu cũ
Ôi vắng xa rồi đôi môi hoa hồng...!
Ôi vắng xa rồi đôi môi hoa hồng...!
 
La la la lalá.., lá la-la-la lalà...
La la la lalá.., lála- la- la...


Trình bày: Đan Trường

by Nguyen Ngoc Tung