We are too civil to books. For a few golden sentences we will turn over and actually read a volume of four or five hundred pages.

Ralph Waldo Emerson

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hoa Tím Ngày Xưa
Sáng tác: Cao Vũ Huy Miên
Ca sĩ: Thu Phương
Lời nhạc Thu Phương: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Con đường em về ban trưa.
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
Tuổi em vừa tròn mười bảy.
Tóc em vừa chấm ngang vai.
 
Con đường em về mưa bay.
Ta đứng trông theo bao ngày.
Từ bao giờ lòng cứ ngỡ.
Yêu người mà nào có hay.
 
Con đường em về thơm hương.
 
Ngọc lan khuy rụng trong vườn.
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ.
Đưa ta về phía cuối đường.
 
Con đường em về năm xưa ,
Có biết hay chăng bây giờ.
Hoa tím thôi không chờ nữa.
Chỉ còn ta đứng dưới mưa