Love is a puzzle posed by the emotions and not likely to be solved by reason.

Anon

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Gặp Nhau Làm Ngơ
Ca sĩ: Vũ Khanh
Lời nhạc Vũ Khanh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường
kẻ trước, người sau
Chàng lặng đi theo nàng,
hát vu vơ mấy câu nhạc tình.
Nàng làm như vô tình,
gái đoan trang dể đâu làm quen.
Lối đi qua nhà em nghe nồng
nàn mùi Dạ Lý thật thơm.
Khi đêm sang đom dóm đong đưa,
giờ nàng đã ngủ chưa
Đi lang thang khuya lắc khuya lơ,
đèn nhà ai tắt sớm.
Gom suy tư thao thức đêm khuya,
chàng bèn viết lá thư
Hai hôm sau mới dám đưa thư,
nàng nhận nhưng làm thinh.
Nhớ khi xưa còn thơ,
tuy thương thầm nhìn nhau cứ lặng câm.
Chuyện tình yêu ban đầu,
mấy ai may mắn chung nhịp cầu.
Nàng đội hoa theo chồng,
nước mắt tôi rớt bên bờ sông.
Đã không như là mơ,
nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ
 


Có 3 video cho bài hát này.

Trình bày: TÂM ĐOAN

by tuan hoang