Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Earned It
Sáng tác: Abel Tesfaye
Ca sĩ: The Weeknd
Lời nhạc The Weeknd: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
'ma care for you
I'ma care for you
You make it look like it's magic
 
Cause I see nobody, nobody but you, you, you
I'm never confused
 
Hey, hey
I'm so used to being used
So I love when you call unexpected
Cause I hate when the moment's expected
 
So I'ma care for you, you, you
I'ma care for you, you, you, you, yeah
Cause girl you're perfect
You're always worth it
And you deserve it
The way you work it
 
Cause girl you earned it
Girl you earned it
You know our love would be tragic
So you don't pay it, don't pay it no mind
We live with no lies
 
Hey, hey
You're my favorite kind of night
So I love when you call unexpected
Cause I hate when the moment's expected
 
So I'ma care for you, you, you
I'ma care for you, you, you, you, yeah
Cause girl you're perfect
You're always worth it
And you deserve it
The way you work it
 
Cause girl you earned it
Girl you earned it
On that lonely night
You said it wouldn't be love
 
But we felt the rush
It made us believe it there was only us
Convinced we were broken inside, inside
Cause girl you're perfect
You're always worth it
And you deserve it
The way you work it
Cause girl you earned it
Girl you earned it