Reading is to the mind what exercise is to the body.

Richard Steele, Tatler, 1710

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đắng Khổ Qua
Sáng tác: Hoài Ân, Công Tuấn
Lời nhạc Đan Trường: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Về thăm quê em nơi rặng dừa xanh,
Soi mình dòng nước chảy quanh.
Về thăm chốn nào hai mùa mưa nắng dãi dầu cù lao.
Càng thấy đẹp sao bóng dừa nghiêng nghiêng,
 
Dòng nước dừa tươi như dòng sữa mẹ,
Như tình quê hương,
Lời ru yêu thương qua những đêm trường.
Ơ...hơ...hơ...hơ...ơ
...hơ...hơ...hơ.
 
Trời sao giăng giăng,
Anh nhớ đêm nào
Nhớ đôi mắt em, nhớ mùi tóc quen.
Nhớ câu em hò, trên nhưng chuyến đò,
 
Anh còn còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ
Câu hát đôi lần, thiết tha trong ngần ân tình miền quê.
Nhớ em xứ dừa thương mấy cho vừa... cho vừa người ơi.
Về thăm quê em nơi rặng dừa xanh,... cho vừa người ơi.
 
Chén khổ qua em mời người phương xa.
Đắng khổ qua sao ngọt lịm trong ta.