You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me.

C.S. Lewis

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cuộc Tình Tàn
Sáng tác: Phạm Duy
Lời nhạc Ngọc Lan: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cuộc tình mà tôi đã biết tàn rồi
Cuộc tình mà tôi đã nghe tàn phai...
Than ôi! Tôi biết nhưng vẫn mong ước
Ước mong, nhưng biết sẽ mơ hoài công...
 
Một mình mà lo đi giữa cuộc đời
Lạnh lùng hồn ma giữa đêm mù khơi
Than ôi! Tôi khóc cho tới khi sáng,
Tôi oán ghét, oán ghét tôi trong màn đêm...
 
(Ôi) Lòng chua xót với đớn đau trong hồn tôi
Hỡi ôi! Ôi chàng trai đã ôm ấp em rồi
(Ôi) Lòng chua xót với đớn đau đã từ lâu
Hỡi ôi! Ôi tình hoa sẽ phai tàn mau...
 
Cuộc tình dù tôi đã biết tàn rồi
Cuộc tình mà tôi lẽ ra còn nuôi
Than ôi! Tôi biết tôi đã lầm lỡ
Tôi biết tôi sẽ giết đi tình tôi...
 
Cuộc tình mà tôi đã biết tàn rồi
Cuộc tình mà tôi đã nghe tàn phai
Than ôi! Tôi biết tôi sẽ quên hết
Tôi biết tôi sẽ không khóc...
Tôi biết yêu sẽ chưa chết
Tôi còn yêu... còn yêu... còn yêu... còn


Trình bày: Paolo

by nguyen chau