To read without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burke

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ
Ca sĩ: Vũ Khanh
Lời nhạc Vũ Khanh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em tóc Demi Garcon,
Chiều hôm nay xuống đường đón gió,
Cô có tình cờ,
Nhìn thấy anh không?
 
Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em có nụ cười ngây thơ
Thành khi không quãng đường im gió,
Không gió lấy gì lang thang,
Cô có thương thầm anh không?
 
Đời chìm muôn nhánh khổ nguy nan (àn...)
Mà anh mang tội gốc chưa tan (àn...)
Cửa chùa nào mà không rộng mở (ơ ớ...)
Quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân?
 
Rồi khi qua giáo đường kiếm Chúa,
Đội Thánh Giá xin làm chiên ngoan
Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng,
Chúa cũng xót thương người lầm than...
 
Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em tóc Demi Garcon,
Đạp xe vô lối chờ anh ngó
Quên hết giận hờn,
Thù ghét đám đông...
 
Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em mắt trời bao dung,
Nhìn anh đi hãy nhìn cho rõ
Trước khi nhìn đám đông,
Trước khi vào đám đông...


Trình bày: Duy Quang

by nguyen chau