Forever is not a word…rather a place where two lovers go when true love takes them there.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Chuyện Tình
Sáng tác: Phạm Duy
Lời nhạc Tuấn Ngọc: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Biết dùng lời rất khó -
Để mà nói rõ...
ôi biết nói gì -
Cuộc tình lớn quá!
Chuyện tình đáng nhớ -
tuy cũ nhưng là biển già trắng xóa
Cuộc tình quý giá -
như những ngọc già người giành cho ta
ôi biết nói gì????
 
Với một lời quý mến - mà người nói đến
khi bước chân vào đời vắn ngắt...
Cuộc tình thứ nhất,
muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn...
Vì người đã hiến đôi cánh tay này
nghìn đời quyến luyến...
 
Lòng ta đầy kín!
Lòng ta đầy kín!
Là muôn ngàn chuyện yêu đương!
Câu hát thần tiên
Và những mộng huyền mênh mang
Đầy kín hồn hoang -
Man mác tình duyên
Thôi hết cuộc đời im tiếng -
Đời lẽ loi đã tan...
Ta đã được người
Làm gì còn tiếng than ! Nắm đôi tay thiên thần
Đi suốt mùa xuân...
Sẽ còn được biết mấy
Một đời luyến ai!!
Yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn?
Thật là khó đoán -
Nhưng vẫn cho rằng cuộc đời có hết
Loài người có chết -
Sao sáng trên trời ngày nào sẽ tắt...
 
Người vẫn gần ta!!!
 
 
-----
 
Where do I begin - to tell the story of how great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The semble truth but the love he brings to me...
Where do I start??
 
With the first hello
He gave a meaning to this empty world of mine
There'd never be another love, another time
He came into my life, and made the living fine
He fills my heart
He fills my heart with very special (things) with (angel) songs
with wild imaginings.
 
He fills my soul with so much love that (an)y where (I) go
I'm never lonely. With him along, who could be lonely?
I reach for his hand, It's always there
How long does it last?
Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now, but ( this much) I can say
(I know I'll need )
him till the stars all burn away....
And He still be there!!!!


Trình bày: Tuấn Ngọc

by nguyen chau