We read to know we are not alone.

C.S. Lewis

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Cây Đàn Sinh Viên
Sáng tác: Quốc An
Ca sĩ: Mỹ Tâm
Lời nhạc Mỹ Tâm: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta
Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca
Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha
Cất vang cùng lời ca...
 
Đời sinh viên quý cây đàn ghi-ta
Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca
Buông tiếng đàn tang tình tang tính
Hát lên bài nhớ thương,
thương mến tình đồng hương
 
Đời sinh viên sống trong tình bạn thân
Khi thấy anh buồn tôi nâng phím đàn,
tính tang tình tình tang
Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó
Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên
 
Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa
Khi nghe tiếng đàn ta nhớ năm nào
Thức suốt đêm dài những ngày thi đến
Giờ nhớ nhau, nhớ nhau thật nhiều
Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi-ta


Có 4 video cho bài hát này.

Trình bày: Mỹ Tâm

by グエン ウエン