Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Can't Get Outta The Rain
Sáng tác:
Lời nhạc Michael Jackson: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Uh!
You can't get outta the rain now! Ah!
No, no, you can't get outta the rain!
Alright, you can't get outta the rain
 
You know you can't get outta the rain
Get outta the rain
Get outta the rain
Alright (tchu tchu tchu)
Get outta the rain
(du ru du, du ru du, du du du)
(du ru du, du ru du, du du du)
Yeah!
(du ru du, du ru du, du du du)
Get outta the rain
 
It's alright, alright! Alright, now!
Yeah! Yeah! No, oh, yeah, you know that I can't
(du ru du, du ru du, du du du)
Uh! Uh uh! Uh, uh, uh!
 
You can't get outta the rain
But it's, but it's, but it's alright
Alright!! Alright! Alright!
Get outta the rain!
Yeah!
 
NO, yeah! Get outta the rain!
I can't, get outta the game!
Ah, hee! Uuh uuh!
Get outta the rain!
Alright!
(du ru du, du ru du, du du du)
(du ru du, du ru du, du du du)
Ah, ah
 
Get outta the rain!
It's alright, alright!
Yeah, yeah, no, oh, yeah you know that I can't!
Uh, uh, uh, uh, uh!
Can't get outta the rain!
But it's, but it's, but it's alright
Alright! Alright! Alright!
Get outta the rain!
Get outta the rain!


Trình bày: Michael Jackson