The mere brute pleasure of reading - the sort of pleasure a cow must have in grazing.

Lord Chesterfield

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bước Chân Cuối Cùng
Sáng tác: Quang Huy
Lời nhạc Đan Trường: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đưa em về qua phố từng nhịp chân sao vấn vương
Tôi nghe bước em không như ngày ấy
Bước chân này khi đó tưởng cùng em đến mãi sau
Nhưng mãi mãi ta xa nhau bước chân này đây
 
Ôi sao giờ đây bước chân ta lạc nhịp
Sao không như khi xưa ta nhịp chung bước
 
Dấu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường
Nơi em quay bước đi
Riêng tôi sẽ mãi nơi đây nhìn bóng em xa thật rồi
Lòng chợt vang lên một câu hát xưa
 
Dấu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường
Nơi em quay gót đi
Nơi đây sẽ chứng nhân cho ngày chúng ta xa cách nhau
Giờ một mình đơn côi
Lòng vẫn nhớ những bước chân cuối cùng