Trên mỗi ngọn núi đều có những lối đi mà khi đứng dưới thung lũng, bạn không thể nhìn thấy được.

James Rogers

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Black Dog
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Led Zeppelin
Lời nhạc Led Zeppelin: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hey, hey mama said the way you move
Gon' make you sweat, gon' make you groove
Ah ah child way ya shake that thing
Gon' make you burn, gon' make you sting
Hey, hey baby when you walk that way
Watch your honey drip, I can't keep away
 
Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah
Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah
Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah
Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah
 
I gotta roll I can't stand still
Got a flamin' heart can't get my fill
With eyes that shine, burnin' red
Dreams of you all through my head
 
Ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah
 
Hey baby, whoa my baby, my pretty baby
Darlin' makes 'em do it now
Hey baby, oh my baby, my pretty baby
Move the way you're doin' now
 
Didn't take too long 'fore I found out
What people mean by down and out
Spent my money, took my car
Started tellin' her friends she gon' be a star
I don't know but I been told
A big legged woman ain't got no soul
 
Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah
Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah
Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah
Oh yeah, oh yeah ah, ah, yeah
 
All I ask for all I pray
Steady rollin' woman gon' come my way
Need a woman gonna hold my hand
Won't tell me no lies, make me a happy man
 
Ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah, ah
 
Oh yeah
Darlin' makes 'em do it now
Yeah-yeah. yeah-yeah. yeah-yeah
Darlin' makes 'em do it now
Babe! babe!
Wooh, keep doin' it babe
 
(Busted) hey
(Busted) hey
(Busted) hey
(Busted) hey
 
(Busted) hey, yeah
(Busted) hey, yeah
(Busted) hey, yeah
Oh, yeah
 
Oh-ah
(Well done)
 
Darlin' makes 'em do it now
Darlin' makes 'em do it now


Có 13 video cho bài hát này.

Trình bày: Led Zeppelin