Cách bạn sử dụng thời gian quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền. Sai lầm về tiền bạc còn có thể chỉnh sửa được, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

David Norris

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Beautiful Girl
Sáng tác:
Lời nhạc Michael Jackson: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I'm in love with a beautiful girl
I'm in love with a beautiful girl
It's almost like dancing and romancing
In her arms
It's just a part of it
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
Da de de da de da da dum
Da da da da da da da dum
la da da da da da da dum
 
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love with a beautiful girl
I'm in love with a beautiful girl
It's almost like dancing and romancing
In her arms
It's just a part of it
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
Da da da da da da da dum
Da da da da da la da dum
She'll never know la da da dum
Can't you see that I'm in love
(love)
 
[Interlude]
 
It's almost like dancing and romancing
In her arms
It's just a part of it
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
She never thought la da da dum
In all of the time le da da dum (Mumble)
la da da da la da da dum
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in
(love)
 
[Fade out]


Trình bày: Michael Jackson