Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Beautiful Girl
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Michael Jackson: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I'm in love with a beautiful girl
I'm in love with a beautiful girl
It's almost like dancing and romancing
In her arms
It's just a part of it
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
Da de de da de da da dum
Da da da da da da da dum
la da da da da da da dum
 
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love with a beautiful girl
I'm in love with a beautiful girl
It's almost like dancing and romancing
In her arms
It's just a part of it
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
Da da da da da da da dum
Da da da da da la da dum
She'll never know la da da dum
Can't you see that I'm in love
(love)
 
[Interlude]
 
It's almost like dancing and romancing
In her arms
It's just a part of it
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
She never thought la da da dum
In all of the time le da da dum (Mumble)
la da da da la da da dum
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
Can't you see that I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in love
(love)
I'm in
(love)
 
[Fade out]


Trình bày: Michael Jackson