We don’t believe in rheumatism and true love until after the first attack.

Marie E. Eschenbach

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bảy Ngày Đợi Mong
Sáng tác: Nguyên Vũ
Lời nhạc Cindy Thai: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh hẹn em cuối tuần,
Chờ nhau nơi cuối phố.
Biết anh thích màu trời,
Em đã bồi hồi chọn màu áo xanh.
Chiều thứ bảy người đi,
Sao bóng anh chẳng thấy.
Rồi nhẹ đôi gót hài,
Chiều nghiêng bóng dài,
Áo em dần phai.
 
Sáng chủ nhật trời trong,
Nhưng trong lòng dâng sóng
Chẳng thấy bóng anh sang.
Nên thứ hai thu tàn,
Nên thứ ba thu vàng
Mùa đông thứ tư sang.
 
Qua thứ năm nhẹn ngào,
Giận anh đêm thứ sáu
Quyết, em quyết dặn lòng không nói nửa lời,
Dù là ghét anh.
Chiều thứ bảy mưa rơi,
Ai bảo anh lại tới
Ai bảo anh xin lỗi, ai bảo anh nhiều lời,
Cho mắt em lệ rơi.