I have learned not to worry about love;

But to honor its coming with all my heart.

Alice Walker

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bài Không Tên Số 7
Sáng tác: Vũ Thành An
Lời nhạc Ngọc Lan: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng,
nắng sầu thành hơi ấm, thơ dịu tình đau.
 
Ngày tàn im lắng,
yêu người làm tóc trắng,
tâm sự rồi đêm đắng,
như lệ rồi biết nhau.
 
Đêm vỗ về nuôi nấng
đêm trao ngọt ngào hương phấn
buông lơi dòng tóc mơ
trên cùng ngày tháng vật vờ.
 
Thân em rồi hoang phế
lê theo thời gian giông gió
thôi cũng đành cúi xuống
cho mộng đời thoát đi.
 
Một đời đổ cho tình yêu
từng đêm dòng nước mắt
sẽ nâng niu đời nhau đớn đau, anh,
 
sẽ cho nhau đời nhau xót xa, em,
dắt đưa nhau mối hận đời người.
 
Trả lại nước mắt cho mình đời son sắt,
thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu.
 
Một mình đi mãi trên đường dài không thấy,
ai người quen tôi đấy, bao giờ đời sẽ vui?