Trong mỗi khó khăn, thất bại, và cả những nỗi khổ tâm đều chứa đựng mầm mống của thành quả tốt đẹp hoặc hơn thế nữa.

Napoleon Hill

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bà Mẹ Trị Thiên
Sáng tác: Phạm Duy
Lời nhạc Thanh Lan: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ẹ già có một thằng con
tròn ba năm lính vẫn chưa về nhà
Mẹ còn nuôi một đứa con
ở tận Thất Sơn ra Trung Lập đồn
Mẹ chờ con ruột ở xa
thương yêu mẹ dành cho thằng con nuôi
Mẹ chờ một sớm bình yên
hai thằng con mẹ về vui với tuổi già
 
Rồi mẹ sẽ kể con nghe
năm mẹ mười tám mẹ giết Tây phá đồn
và mẹ sẽ kể con nghe
mùa thu năm cũ mẹ mang mang tủi hờn....
Thằng Tây thằng giặc bất nhân
chia 2 nước Việt, chia con sông buồn
Còn đây còn từng đêm sâu
dòng xanh Bến Hải ngậm muôn đời sầu
Mẹ nuôi mẹ dạy đứa con
cho con đánh giặc cho dân yên lòng
chiều chiều mẹ đợi bên sông
bờ Nam Thạch Hãn, đợi tin con diệt thù..
 
Nào ngờ có một chiều kia
Thằng Hai anh dũng chiến trường Lộc Ninh
Chuyện đời có tử có sinh
chuyện con đi lính hy sinh là thường
 
Mẹ ngồi bên cổ áo quan
long lanh quốc kỳ hai hàng bội tinh
Mẹ buồn mà mắt mẹ vui
“Con mẹ vị quốc vong thân chiến trường”
 
Rồi ngày tháng ngày qua mau
mảnh vườn mẹ bón, luống khoai mẹ trồng
Mẹ định cưới vợ cho con
ôi thằng con nuôi lính, thằng con sao thiệt thà...
 
Ngày kia bọn giặc kéo về
băng qua xóm mẹ giết dân trả thù
Sợ con chiều chiều hay qua
trầu cau con hái về dâng mẹ già
 
Mẹ đi mẹ chạy lên đồn
tin con biết giặc đang trên ruộng nhà
Gặp một thằng giặc tinh ma
hỏi mẹ, mẹ mắng! bèn bêu đầu già
 
Khi con về, xác mẹ thành xương mọc ruộng xưa
Măng khóc tre trên mảnh đất khô
Khi con về, khi con về thê thảm nào hơn
Ôi nỗi buồn biết thuở nào quên
Ôi! Mối thù đến thuở nào nguôi!