There is a wonder in reading Braille that the sighted will never know: to touch words and have them touch you back.

Jim Fiebig

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Anh Không Như Bao Chàng Trai Khác
Sáng tác: Vũ Quốc Việt
Lời nhạc Triệu Hoàng: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh không như bao chàng trai khác kg lắm hoa hồng kg lắm cao sang
Anh không mơ như bao chàng trai khác khi có em rồi lại muốn yêu thêm ai
Anh không quen hứa với trăng sao mà trong tim anh luôn chỉ có riêng 1 tình yêu dành cho em...
 
Sẽ mãi mãi trọn cuộc đời này hãy giữ lấy cuộc tình nồng nàn
Chớ để ngàn lời mật ngọt cấm dỗ lòng người....
Sẽ mãi mãi trọn cuộc đời này chỉ có thể 1 người thật lòng
Hãy biết giữ tình còn tràn đầy và anh biết sống hết cả trái tim vì... anh là anh