Biển lặng không làm nên những thủy thủ tài giỏi.

Tục ngữ châu Phi

 
 
 
Út Quyên và Tôi
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đỗ Trung Hậu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Út Quyên và Tôi Út Quyên và Tôi - Nguyễn Nhật Ánh