Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Út Quyên và Tôi
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đỗ Trung Hậu
 

Út Quyên và Tôi Út Quyên và Tôi - Nguyễn Nhật Ánh