Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Út Quyên và Tôi
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đỗ Trung Hậu
 

Út Quyên và Tôi Út Quyên và Tôi - Nguyễn Nhật Ánh