Never judge a book by its movie.

J.W. Eagan

 
 
 
Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm
Tác giả: Susan Cooper
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Phương Minh
Dịch giả: Song Hạnh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm - Susan Cooper