The art of reading is in great part that of acquiring a better understanding of life from one's encounter with it in a book.

André Maurois

 
 
 
Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm
Tác giả: Susan Cooper
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Phương Minh
Dịch giả: Song Hạnh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm - Susan Cooper