Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

 
 
 
Trái Tim Có Điều Kỳ Diệu
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Trái Tim Có Điều Kỳ Diệu Trái Tim Có Điều Kỳ Diệu - Nhiều Tác Giả