The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.

Eden Ahbez, "Nature Boy" (1948)

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Trái Tim Có Điều Kỳ Diệu
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hồng
 

Trái Tim Có Điều Kỳ Diệu Trái Tim Có Điều Kỳ Diệu - Nhiều Tác Giả