Vấn đề không phải ở chỗ bạn đang gặp khó khăn mà chính ở chỗ bạn xem khó khăn là một vấn đề.

Theodore Rubin

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Trại Hoa Vàng
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đức Trọng
 

Trại Hoa Vàng Trại Hoa Vàng - Nguyễn Nhật Ánh