A house without books is like a room without windows.

Heinrich Mann

 
 
 
Trại Hoa Vàng
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đức Trọng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Trại Hoa Vàng Trại Hoa Vàng - Nguyễn Nhật Ánh