A blessed companion is a book, - a book that, fitly chosen, is a lifelong friend,... a book that, at a touch, pours its heart into our own.

Douglas Jerrold

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Trại Hoa Vàng
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đức Trọng
 

Trại Hoa Vàng Trại Hoa Vàng - Nguyễn Nhật Ánh