Trong mỗi khó khăn, thất bại, và cả những nỗi khổ tâm đều chứa đựng mầm mống của thành quả tốt đẹp hoặc hơn thế nữa.

Napoleon Hill

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Trại Hoa Vàng
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đức Trọng
 

Trại Hoa Vàng Trại Hoa Vàng - Nguyễn Nhật Ánh