Love is like a butterfly, it settles upon you when you least expect it.

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tôi Là Bêtô
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Ngọc Hân
 

Tôi Là Bêtô Tôi Là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh