Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

 
 
 
Tôi Là Bêtô
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tôi Là Bêtô Tôi Là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh