Love is like a roller coaster,

Once you have completed the ride,

you want to go again.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tình Bạn
Người đọc: Thu Hồng
 

Tình Bạn Tình Bạn - Huỳnh Phạm Hương Trang