Người không đủ can đảm để mạo hiểm thì sẽ không gặt hái được gì trong cuộc sống.

Muhammad Ali

 
 
 
Tình Bạn
Người đọc: Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tình Bạn Tình Bạn - Huỳnh Phạm Hương Trang