Phần thưởng cho sự chịu đựng gian khổ chính là những kinh nghiệm bạn thu được.

Aeschylus

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đức Trọng
 

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi Thiên Thần Nhỏ Của Tôi - Nguyễn Nhật Ánh