Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

 
 
 
The Tell-Tale Heart
Tác giả: Edgar Allan Poe
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.The Tell-Tale Heart The Tell-Tale Heart - Edgar Allan Poe