Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Tell-Tale Heart
Tác giả: Edgar Allan Poe
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

The Tell-Tale Heart The Tell-Tale Heart - Edgar Allan Poe