Thất bại ư? Tôi chưa bao giờ gặp phải. Với tôi, chúng chỉ là những bước lùi tạm thời.

Dottie Walters

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Open Boat
Tác giả: Stephen Crane
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

The Open Boat The Open Boat - Stephen Crane