Trong mỗi khó khăn, thất bại, và cả những nỗi khổ tâm đều chứa đựng mầm mống của thành quả tốt đẹp hoặc hơn thế nữa.

Napoleon Hill

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Law of Life
Tác giả: Jack London
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

The Law of Life The Law of Life - Jack London