Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah Winfrey

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The God of His Fathers
Tác giả: Jack London
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

The God of His Fathers The God of His Fathers - Jack London