He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The God of His Fathers
Tác giả: Jack London
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

The God of His Fathers The God of His Fathers - Jack London