Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Gift of the Magi
Tác giả: O. Henry
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

The Gift of the Magi The Gift of the Magi - O. Henry