Cách bạn sử dụng thời gian quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền. Sai lầm về tiền bạc còn có thể chỉnh sửa được, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

David Norris

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Devil and Tom Walker
Tác giả: Washington Irving
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

The Devil and Tom Walker The Devil and Tom Walker - Washington Irving