Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Devil and Tom Walker
Tác giả: Washington Irving
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

The Devil and Tom Walker The Devil and Tom Walker - Washington Irving