Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli

 
 
 
The Boarded Window
Tác giả: Ambrose Bierce
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.The Boarded Window The Boarded Window - Ambrose Bierce