Never judge a book by its movie.

J.W. Eagan

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Boarded Window
Tác giả: Ambrose Bierce
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

The Boarded Window The Boarded Window - Ambrose Bierce