People say that life is the thing, but I prefer reading.

Logan Pearsall Smith, Trivia, 1917

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Ambitious Guest
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

The Ambitious Guest The Ambitious Guest - Nathaniel Hawthorne