Trong mỗi khó khăn đều ẩn chứa một cơ hội.

Albert Einstein

 
 
 
The Ambitious Guest
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.The Ambitious Guest The Ambitious Guest - Nathaniel Hawthorne