You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Tắt Đèn
Tác giả: Ngô Tất Tố
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngô Hồng
 

Tắt Đèn Tắt Đèn - Ngô Tất Tố