Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Sao Khuê Lấp Lánh
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hồng
 

Sao Khuê Lấp Lánh Sao Khuê Lấp Lánh - Nguyễn Đức Hiền