Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

 
 
 
Sao Khuê Lấp Lánh
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Sao Khuê Lấp Lánh Sao Khuê Lấp Lánh - Nguyễn Đức Hiền