Far more seemly were it for thee to have thy study full of books, than thy purse full of money.

John Lyly

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Sao Khuê Lấp Lánh
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hồng
 

Sao Khuê Lấp Lánh Sao Khuê Lấp Lánh - Nguyễn Đức Hiền