Người ta sẽ học được nhiều hơn từ lỗi lầm của mình, nếu như họ không quá bận rộn chối bỏ lỗi lầm của mình.

J. Harold Smith

 
 
 
Quê Mẹ
Tác giả: Thanh Tịnh
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Ngô Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Quê Mẹ Quê Mẹ - Thanh Tịnh