Ta có thể vượt qua những khó khăn có thật, chứ không thể vượt qua những khó khăn tưởng tượng.

Theodore N. Vail

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Quê Mẹ
Tác giả: Thanh Tịnh
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Ngô Hồng
 

Quê Mẹ Quê Mẹ - Thanh Tịnh