Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Quê Mẹ
Tác giả: Thanh Tịnh
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Ngô Hồng
 

Quê Mẹ Quê Mẹ - Thanh Tịnh