Worrying does not empty tomorrow of its troubles. It empties today of its strength.

Corrie Ten Boom

 
 
 
Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống
Tác giả: Dale Carnegie
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Phương Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống - Dale Carnegie