When you love someone, the best thing you can offer is your presence. How can you love if you are not there?

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Paul Bunyan
Tác giả: Paul Bunyan
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

Paul Bunyan Paul Bunyan - Paul Bunyan