Having your book turned into a movie is like seeing your oxen turned into bouillon cubes.

John LeCarre

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Những Gì Mà Con Mãi Mãi Cần Đến
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Thu Hồng
Dịch giả: Hải Châu
 

Những Gì Mà Con Mãi Mãi Cần Đến Những Gì Mà Con Mãi Mãi Cần Đến - Nhiều Tác Giả