We are too civil to books. For a few golden sentences we will turn over and actually read a volume of four or five hundred pages.

Ralph Waldo Emerson

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Những Chàng Trai Xấu Tính
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Huỳnh Văn Tài
 

Những Chàng Trai Xấu Tính Những Chàng Trai Xấu Tính - Nguyễn Nhật Ánh