Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Attributed to Groucho Marx

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Những Chàng Trai Xấu Tính
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Huỳnh Văn Tài
 

Những Chàng Trai Xấu Tính Những Chàng Trai Xấu Tính - Nguyễn Nhật Ánh