Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Những Chàng Trai Xấu Tính
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Huỳnh Văn Tài
 

Những Chàng Trai Xấu Tính Những Chàng Trai Xấu Tính - Nguyễn Nhật Ánh