Kẻ nào chưa một lần thất bại trong quá trình trưởng thành, tức kẻ đó không có gan thực hiện những điều mới mẻ.

Woody Allen

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Người Đi Đêm
Tác giả: Sơn Nam
Người đọc: Thu Hồng
 

Người Đi Đêm Người Đi Đêm - Sơn Nam