Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.

Walter Reuther

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Người Đi Đêm
Tác giả: Sơn Nam
Người đọc: Thu Hồng
 

Người Đi Đêm Người Đi Đêm - Sơn Nam