Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Người Đi Đêm
Tác giả: Sơn Nam
Người đọc: Thu Hồng
 

Người Đi Đêm Người Đi Đêm - Sơn Nam