Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

 
 
 
Ngày Mai Của Những Ngày Mai
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Phương Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ngày Mai Của Những Ngày Mai Ngày Mai Của Những Ngày Mai - Nguyễn Ngọc Tư