The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.

Eden Ahbez, "Nature Boy" (1948)

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Một Truyện Chép Ở Bệnh Viện
Tác giả: Bùi Đức Ai
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Kim Phượng
 

Một Truyện Chép Ở Bệnh Viện Một Truyện Chép Ở Bệnh Viện - Bùi Đức Ai