In order to heal others, we first need to heal ourselves. And to heal ourselves, we need to know how to deal with ourselves.

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Một Truyện Chép Ở Bệnh Viện
Tác giả: Bùi Đức Ai
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Kim Phượng
 

Một Truyện Chép Ở Bệnh Viện Một Truyện Chép Ở Bệnh Viện - Bùi Đức Ai