Nếu bạn chưa từng nếm mùi thất bại, tất bạn chưa gặp thử thách thực sự.

Dr Porsche

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Một Truyện Chép Ở Bệnh Viện
Tác giả: Bùi Đức Ai
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Kim Phượng
 

Một Truyện Chép Ở Bệnh Viện Một Truyện Chép Ở Bệnh Viện - Bùi Đức Ai