There is a great deal of difference between an eager man who wants to read a book and a tired man who wants a book to read.

G.K. Chesterton

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Luyện Thi Đại Học Môn Văn
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương & Thu Hồng
 

Luyện Thi Đại Học Môn Văn Luyện Thi Đại Học Môn Văn - Lê Thị Mai Hương & Trần Ngọc Hưởng