From my point of view, a book is a literary prescription put up for the benefit of someone who needs it.

S.M. Crothers

 
 
 
Luyện Thi Đại Học Môn Văn
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương & Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Luyện Thi Đại Học Môn Văn Luyện Thi Đại Học Môn Văn - Lê Thị Mai Hương & Trần Ngọc Hưởng