When they asked me what I loved most about life, I smiled and said you.

Unknown

 
 
 
Luyện Thi Đại Học Môn Văn
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương & Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Luyện Thi Đại Học Môn Văn Luyện Thi Đại Học Môn Văn - Lê Thị Mai Hương & Trần Ngọc Hưởng