Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lịch Sử Lớp 8
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Thu Hồng
 

Lịch Sử Lớp 8 Lịch Sử Lớp 8 - Phan Ngọc Liên