Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Keesh
Tác giả: Jack London
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

Keesh Keesh - Jack London