Reading is to the mind what exercise is to the body.

Richard Steele, Tatler, 1710

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
John Henry
Tác giả: John Henry
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

John Henry John Henry - John Henry