Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Jen Ero
Tác giả: Charlotte Bronte
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngô Hồng
Dịch giả: Trần Anh Kim
 

Jen Ero Jen Ero - Charlotte Bronte