Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Jen Ero
Tác giả: Charlotte Bronte
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngô Hồng
Dịch giả: Trần Anh Kim
 

Jen Ero Jen Ero - Charlotte Bronte