Tài giỏi không có nghĩa là không bao giờ phạm phải sai lầm, mà ở chỗ nhanh chóng chuyển bại thành thắng.

Bertolt Brecht

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Jen Ero
Tác giả: Charlotte Bronte
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngô Hồng
Dịch giả: Trần Anh Kim
 

Jen Ero Jen Ero - Charlotte Bronte