Bread of flour is good; but there is bread, sweet as honey, if we would eat it, in a good book.

John Ruskin

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hoàng Tử Tật Nguyền
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngô Hồng
 

Hoàng Tử Tật Nguyền Hoàng Tử Tật Nguyền - Dinah Maria Mulock Craik