Bạn bắt đầu từ đâu không quan trọng, quan trọng là kết thúc ở chỗ nào.

Dorothy Fields & Coleman

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hoàng Tử Tật Nguyền
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngô Hồng
 

Hoàng Tử Tật Nguyền Hoàng Tử Tật Nguyền - Dinah Maria Mulock Craik